Naš proizvodni program uključuje i drvne brikete kao praktičan, suvremen i ekološki prihvatljiv način grijanja. Kako bismo proizveli drvni briket najviše kvalitete, strojno prešamo sitne čestice drva bez upotrebe bilo kakvog vezivnog sredstva. Najbolji izbor za grijanje Vašeg prostora su bio briketi jer su prirodni, zdravi, sigurni, ne onečišćuju okoliš te se njihovim korištenjem ostvaruju znatne uštede u odnosu na druge energente.

Biobriket možete koristiti kao ogrjev za kamine, peći na drva te etažna i centralna grijanja. Toplinska vrijednost biobriketa iznosi 18 033 Kj/kg, a pakiran je u vrećice od 10 kg.

Dostavno stanje
Ukupna vlaga 7,20 %
Pepeo (A) 0,22 %
Sumpor ukupni (Su) 0,00 %
Sumpor gorivi (Sg) 0,00 %
Gornja toplinska vrijednost:
kJ/kg
kcal/kg
 
18,033
4,307
Donja toplinska vrijednost:
kJ/kg
kcal/kg
 
17,622
4,208