SPECIFIKACIJA REZANJA IVERALA

U našem asortimanu nalazi se velik izbor pločastih materijala. U ponudi su:

Sirova iverica

Od kvalitetnog drveta bukve, graba i mekog drveta proizvodi se troslojna ploča iverice koja se sastoji od dva vanjska sloja sa finim i jednim srednjim slojem sa krupnijim iverjem.

Akril ploče po narudžbi

Materijal koji se dobiva prešanjem drvnog iverja i veziva u ploče koje se naknadno oblažu folijama različitih dekora.

Furnirana iverica

Predstavljaju sirovu ploču od sirove iverice oplemenjenu pravim furnirom s obje strane. Furnirana iverica vrlo uspješno zamjenjuje puno drvo.

Medijapan ploče (MDF)

Ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Mogu biti sirove medijapan ploče, oplemenjene folijom i akrilom u visokom sjaju.

Panel ploče

Sirova panel ploča je površinski presvučena ljuštenim furnirom breze. Središnjica je izrađena od borovih letvica širinski i dužinski spajanih ljepljenjem. Panel ploče mogu biti sirove, furnirane prirodnim putem i HDF panel ploče.

Šperploča

Konstruirana ploča napravljena od više slojeva furnira koji se međusobno lijepe jakim ljepilom pod temperaturom i pritiskom. Svaki sloj se postavlja okomito na prijašnji sloj.

Kuhinjske radne ploče

Ploče su sa gornje strane oplemenjene visokotlačnim laminatom,a naličje vodootpornim ravnotežnim papirom.Upotrebljavaju se uglavnom za izradu kuhinjskih radnih ploča ali se primjenjuje i u ostalim područjima modernog interijera.

Lesonit

Upotrebljavaju se za poleđine namještaja, proizvodnju vrata, ambalaže i za specijalne primjene.

Šperloča TEFIX (blažujka)

Vodootporna šperploča TEFIX (blažujka) se koristi za izradu podova za kamione, autobuse, prikolice i vagone. Također se primjenjuje u građevinskoj industriji za betonske konstrukcije. Primjenu nalazi i kod izrade reklamnih panoa i bilbordova, kao i za pregradne zidove.